Sted
Tromsøya, Tromsø, Norge
Innflytting
Pris fra kr
-
NOK
Ledige boliger
Mulighetsstudie for kunde på Tromsøya

Byggmesteren Tromsø har hatt gleden av å tegne og utvikle en unik enebolig sentralt på Tromsøya. I prosessen har det blitt lagt stor vekt på å løse behovene og ønskene til kunden, samtidig som reguleringskrav og utomhus er ivaretatt. Vi har også gjort en sol/skygge-analyse som viser fjernvirkningene samt solforholdene til boligen

Område